Támogatás

A Magyarországi Humboldt-Egyesület közhasznú tevékenységének támogatására az 1996. évi CXXVI. tõrvény értelmében lehetõség van arra, hogy személyi jövedelemadó-bevalláskor személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Egyesület számára átutalhassák.

Ehhez a NAV számára az SZJA bevallásakor zárt borítékban mellékelni kell a nyilatkozatukat. A postai szabvány borítékra írandó a rendelkezõ neve, lakcíme és adóazonosító száma és a borítékben - azzal azonos méretû lapon - csak a kedvezményezett adószámát és nevét kell megadni, azaz

Magyarországi Humboldt-Egyesület

adószám: 19674045-1-02

Támogatásuk anoním marad, ugyanis rendelkezésük adótitoknak minõsül és az APEH nem kõzõlheti a támogató nevét. A zárt borítékot helyezzék el az adóbevallási csomagban vagy munkáltatói elszámolás esetén legkésõbb március 25-ig a munkáltatónak kell átadni. A borítékban levõ rendelkezést a munkáltató nem ismerheti meg.

Az Egyesület számlaszáma:
OTP 11707024-20451161

Tájékoztatás az SZJA 1% támogatás felhasználásáról

A Magyarországi Humboldt Egyesület részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2015. évben 24 972 Ft összeget utalt ki az állami adóhatóság.

A Magyarországi Humboldt Egyesület részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2014. évben 98 604 Ft összeget utalt ki az állami adóhatóság.

A Magyarországi Humboldt Egyesület részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2013. évben 185 599 Ft összeget utalt ki az állami adóhatóság. Az összeget Egyesületünk céljaival összhangban rendezvényszervezésre fordítottuk.

A Magyarországi Humboldt Egyesület részére a személyi jövedelemadó 1%-ából a 2012. évben 159 158 Ft összeget utalt ki az állami adóhatóság. Az összeget Egyesületünk céljaival összhangban rendezvényszervezésre fordítottuk.

A Magyarországi Humboldt Egyesület részére a 2007-2010. adóévi személyi jövedelemadó 1%-ából a 2011. évben 209 884 Ft összeget utalt ki az állami adóhatóság. Az összeget Egyesületünk céljaival összhangban rendezvényszervezésre fordítottuk.

Támogatásukat köszönjük!