Dr. Heinrich Pfeiffer szegedi látogatása (1998. október 19.)

Szegedi Humboldt Klub vendége volt Dr. Heinrich Pfeiffer az Alexander von Humboldt-Stiftung nyugalmazott fõtitkára. A Magyarországi Humboldt-Egyesület õt választotta elsõként tiszteletbeli tagnak. Az errõl szóló oklevelet a klubesten vehette át 1998. március 2-án. Az est meghívott vendégeként vett részt azon a kerekasztal beszélgetésen, amely az 1960-as évek Humboldt-Alapítványáról szólt és amelyen az akkori évek Humboldt-ösztöndíjasai vettek részt.